Privātuma politika

1. Ko nozīmē konfidencialitātes politika?

Šī Konfidencialitātes politika (turpmāk - Konfidencialitātes politika) izvirza nosacījumus, kurusjāievēro visiem interneta vietnesveikals.elisenda.lv.lv (turpmāk -Interneta vietne) lietotājiem (turpmāk - Lietotāji), ir rūpīgi jāizlasa šī konfidencialitātespolitika.

2. Kādu informāciju mēs apkopojam?

Interneta vietnē sniedzot Jums pakalpojumus, Pakalpojuma sniedzējs varapkopot, glabāt un lietot šādus personas datus:

o informāciju, kuru Jūs esat snieguši SIA „Elisenda“,juridiskās personas reģistrācijas nr. 40003357555, Bezdelīgu 21, Ogre, LV-5001 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),reģistrējoties un (vai) iepērkoties Interneta vietnē, ieskaitotvārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru;

o informāciju par Jūsu datoru un par Jūsu apmeklējumiem, un Internetavietnes lietošanu, ieskaitot Jūsu IP adresi, pieslēgšanās pieInterneta vietnes laiku un datumu;

o jebkuru citu informāciju, kuru jūs varat iesniegt mums jebkurālaikā, izmantojot mūsu Interneta vietni, piedāvātajiempakalpojumiem vai komunicējot ar mums.

 3. Sīkdatnes

Sīkdatne ir informācija, kuru interneta serveris sūta internetapārlūkprogrammai un kura tiek saglabāta pārlūkprogrammā. Šī informācijaikreiz tiek nosūtīta tīmekļa serverim, kad pārlūks pieprasa atvērt lapu noservera. Tas ļauj tīmekļa serverim iestatīt un pārraudzīt tīmekļa pārlūku.

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam "trešo pušu sīkfailus", tas ir, sīkfailus, kurus mēs nekontrolējam, piemēram, [Google Partners, Facebook, RTB, Adform, Google Analytics, Hotjar, Mixpanel]. Šos sīkfailus mēs apkopojam, lai iegūtu statistisko informāciju par tīmekļa vietni un lietošanu tiešsaistes reklāmas nolūkos.

Tomēr, ja nepiekrītat tam, ka tiktu izmantotas sīkdatnes un (vai) vēlatiessavu piekrišanu atsaukt, lūdzu informēt mūs uz e-pasta adresi info@elisenda.lv. Sīkfailu iestatījumi

 4. Jūsu personas datu izmantošana

Mūsu apkopotie personas dati tiek izmantoti tikai šajā Konfidencialitātespolitikā noteiktajiem mērķiem.

Mēs varam izmantot jūsu personas datus:

o lai nodrošinātu Jums piekļuvi mūsu Interneta vietnei un tāssniegtajiem pakalpojumiem;

o līguma ar Jums noslēgšanai un tā nosacījumu īstenošanai;

o izmantojot šajā Interneta vietnē sniegto informāciju iegādāto prečunosūtīšanas un piegādes nolūkos ;

o atskaišu un faktūrrēķinu izrakstīšanai un nosūtīšanai Jums nolūkos;

o parādu vadīšanai un jūsu maksājumu iekasēšanai;

o lai nosūtītu Jums paziņojumus, korespondencei ar Jums;

o mārketinga mērķiem;

o mūsu jaunumu un citas ar mūsu pakalpojumiem saistītas informācijas,kuram pēc mūsu domām ir Jums nepieciešama piegādei pa pastu vaicitiem pasākumiem (Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šīs informācijas, paziņojot mums pa e-pastu vai noklikšķinot uzinteraktīvās saites ziņojuma apakšpusē, ja nevēlaties saņemt saņemtīstermiņa mārketinga ziņojumus nākotnē).

5. Personas datu glabāšanas termiņš

Jūsu personas dati e.tirdzniecības mērķiem (vārds, uzvārds, e-pasta adrese,tālruņa numurs, preces piegādes adrese, preču / pakalpojumu maksājumuinformācija (bankas konta numurs, maksājuma veids utt.), pirkuma vēsture(iegādātās preces, cena utt.) tiks uzglabāti 10 (desmit) gadus pēc pēdējāpirkuma mūsu mājas lapā.

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) tiešos mārketinganolūkos tiks apstrādāti 5 (piecu) gadu laikā no pēdējās aktīvās darbības,kas veiktas mūsu tīmekļa vietnē (pieslēgšanās pie mājas lapas, reģistrācijaun / vai citas aktīvas darbības Interneta vietnē).

6. Tiešais mārketings

Ja vēlaties saņemt mūsu jaunumus un piedāvājumus, jūs varat izteikt savupiekrišanu tiešās mārketinga paziņojumiem reģistrācijas laikā, noklikšķinot uz „PIEKRĪTU“ saņemt Membeshopjaunumus un piedāvājumus e.pastā;

Jums ir arī tiesības jebkurā laikā atteikties saņemt tiešā mārketingapaziņojumus, nosūtot mums e-vēstuli uz e-pasta adresi info@elisenda.lv un / vai noklikšķinot uz saites jebkurāno jau sūtītajiem piedāvājumiem.

7. Datu izpaušana

Mēs varam izpaust informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, vadītājiem,starpniekiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatotinepieciešams, kā noteikts šajā Konfidencialitātes politikā.

Kā arī, mēs varam izpaust informāciju par Jums:

o ja mums tas jādara likumā noteiktajā kārtībā;

o lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (tostarp jūsu datuiesniegšana trešām personām, lai atgūtu Jūsu parādus mums).

Izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Konfidencialitātes politikā, mēsnesniedzam Jūsu personas datus trešajām personām.

8. Jūsu personas datu aizsardzība

Mēs izmantojam tālāk norādītos izsekošanas pasākumus un Eiropas Parlamenta un padomes Regulu Nr. 2016/679 par juridisko pamatu. Izmantojot izsekošanas pasākumus, mēs vēlamies nodrošināt, ka mūsu mājas lapa atbildīs prasībām un tiks pastāvīgi optimizēta. Turklāt, mēs izmantojam izsekošanas ierīces, lai statistiski ierakstītu mūsu mājas lapas lietošanu un novērtētu, lai jums optimizētu mūsu servisu. Šīs intereses ir uzskatāmas kā likumīgas iepriekšminētā noteikuma izpratnē.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, saskaņā ar Latvijas Republikas personasdatu tiesiskās aizsardzības likumu, kā arī citos tiesību aktos noteiktajāmprasībā. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs pielietojam organizatoriskusun tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību nonejaušībām vai nelikumīgas iznīcināšanas, grozīšanas, izpaušanas, kā arījebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

Protams, datu pārraide internetā būtībā ir nedroša, un mēs nevaram garantētdrošu datu pārsūtīšanu interneta tīmeklī.

9. Jūsu pienākumi un tiesības

Reģistrējoties mūsu Interneta vietnē vai citādi izmantojot mūsu mājas lapāsniegtos pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka iepazināties ar šo Konfidencialitātes politiku un tai piekrītat, kā arī piešķirat mumstiesības apkopot, glabāt, sistematizēt , lietot un apstrādāt šajāKonfidencialitātes politikā paredzētiem mēŗkiem visus šeit norādītospersonas datus.

Jūs varat iesniegt rakstisku pieteikumu (pa pastu, e-pastu vai apmeklējotmūsu birojā) mums sniegt Jums informāciju, no kādiem avotiem un kādi Jūsupersonas dati tika apkopoti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, netiekiesniegti nekādiem datu pieprasītājiem. Uz šādiem pieprasījumiem mēsatbildam saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību un termiņiem, un mēscenšamies sniegt Jums informāciju, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā30 dienās no Jūsu pieteikuma saņemšanas. Atbildi uz jūsu pieprasījumusniedz rakstveidā vai pa e-pastu . Informācija par to, no kādiem avotiem unkādi Jūsu personas dati tika apkopoti, kādam mērķim tiek apstrādāti unkādiem datu pieprasītājiem tika sniegti pēdējā gada laikā, ir bezmaksas vienu reizi kalendārajā gadā. Ja, saņemot pieprasījumu, mums ir radušās aizdomas par pieprasījuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzēja personas apliecību vai tās kopiju.

Jums tāpat ir tiesības, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu (pa pastu,e-pastu vai apmeklējot mūs birojā), ar lūgumu izlabot nepareizus,nepilnīgus, neprecīzus savus personas datus, lūgt apturēt, saglabājotdatus, savu personas datu apstrādes darbības, kad dati tiek apstrādāti,pārkāpjot šīs Konfidencialitātes politikas likumus un nosacījumus.Atsaucoties uz jūsu rakstisko pieprasījumu, visa jūsu personīgā informācijavar tikt izdzēsta. Ja, saņemot pieprasījumu, mums ir aizdomas parpieprasījuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt personu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju.

10. Trešo valstu interneta vietnes

Mūsu interneta vietnē var tikt izvietotas saites uz citām Inerneta vietnēm.Mēs neuzņemamies atbildību par Konfidencialitātes politiku un tāsīstenošanu trešo pušu vietnēs.

11. Atbildība

Jūs esat atbildīgi par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti unpar jebkādām darbībām ( datu tirdzniecību, iesniegtiem pasūtījumiem vaic.), kuras mūsu Interneta vietnē tiek veiktas, pieslēdzoties izmantojot Jūsu pieslēgšanās datus. Jūs nedrīkstat darīt zināmu savu paroli trešajām personām. Ja mūsu Interneta vietnē sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties Interneta vietnē, izmantojot Jūsu pieteikšanās informāciju, mēs uzskatām, ka esat pieslēdzies Jūs. Ja esat nozaudējis pieslēgšanās datus, Jums nekavējoties mūs jāinformē pa pastu, tālruni vai e-pastu.

Jūs esat atbildīgs par to, ka mums iesniegtie dati ir precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja jūsu iesniegtie mainās, jums mūs nekavējoties jāinformē,labojot attiecīgos datus reģistrācijas veidlapā vai, ja dati netika norādīti reģistrācijas formā, informējiet mūs par to e-pastā. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas būs radušies nepareizu vai nepilnīgu personas datu iesniegšanas rezultātā vai arī Jūs nebūsiet mūsinformējis par personas datu maiņu.

12. Konfidencialitātes politikas izmaiņas

Mēs varam jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt šo Konfidencialitātes politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Konfidencialitātes politika stājasspēkā dienā, kad tā ir publicēta mūsu Interneta vietnē. Ja tiks veiktibūtisi konfidencialitātes politikas grozījumi, par to tiks ziņots Internetavietnē. Neskatoties uz to, Jums reizēm vajadzētu pārbaudīt šo lapu, laipārliecinātos, ka tiek pielietota Jums aktuāla Konfidencialitātes politika.

13. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi, kas saistīti ar šo Konfidencialitātes politiku,laipni lūdzam ar mums sazināties pa zemāk norādītajiem kontaktiem:

SIA „Elisenda“
Uzņēmuma reģistrācijas nr.: 40003357555
Reģistrētā adrese: Bezdelīu 21, Ogre, LV-5001
Pasta adrese: Brīvības 129a, Ogre, LV-5001
E-pasts.: info@elisenda.lv

Kontakttālrunis: +371 65071810

Pēdējais Konfidencialitātes politikas atjauninājums tika veikts ________


Cart 0 Preču grozs

Nav preces

Bezmaksas piegāde! Piegāde
0,00 € Kopā

Pirkt preces